نرم افزار

برنامه نویسی

برنامه‌ نویسی یک فرآیند خلاقانه است که چگونگی انجام یک کار یا یک وظیفه خاص را به کامپیوتر آموزش می‌دهد.

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی و نگهداری

پروژه های تحقیقاتی

قبول انجام پروژه های تحقیقاتی


نرم افزار

تخصص ما ساخت برنامه های کاربردی می باشد

برای شر کت ریزکاران محدودیتی در ساخت نرم افزار وجود ندارد؛ ما هر نرم افزار صنعتی ، مدیریت ، اتوماسیون و اداری و شخصی را تولید و توسعه می دهیم و ایده های نرم افزاری را تبدیل به برنامه های کاربردی می کنیم.

روند سفارش نرم افزار به شرح زیر می باشد:

  • برگذاری جلسات برای آشنایی بیشتر با محیط و تحلیل پروژه و تنظیم قرارداد
  • تحویل پروژه و بررسی عملکرد صحیح برنامه
  • توسعه نرم افزار، رفع ایرادات و اضافه کردن امکانات
  • پشتیبانی از نرم افزار و مستند سازی

برای برقراری ارتباط با بخش  نرم افزار با شماره ی 33377095- 041 تماس بگیرید.