پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی

شرکت ریزکاران آماده پذیرش ایده ها و مشکلات و پیشنهادات شما بوده و با بررسی و تحلیل آنها در صورت امکان پیاده سازی، سرمایه گذاری کرده و آنهارا پیاده سازی و پشتیبانی می کند.

 

راه های ارتباطی:

شماره تماس: 33377095-041
رایانامه: rizkaranco@yahoo.com