برنامه نویسی

وب

طراحی و برنامه نویسی وب

اندروید

طراحی پلتفرم اندروید

آی او اس

برنامه نویسی آی آو اس

ویندوز

برنامه نویسی تحت ویندوز


برنامه نویسی

تولید نرم افزار سفارش مشتری در شرکت ریزکاران از سه بخش اصلی تشکیل گردیده است:

  • مرحله برنامه ریزی و امکان سنجی
  • مرحله ی پیاده سازی ،آزمون ومستند سازی
  • سوم استقرار و نگهداری نرم افزار میباشد

الگو های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی مابین تعریف می گردد.