شبکه های وایرلس


شبکه های وایرلس

شبکه های بی سیم در ساده ترین حالت به تجهیزات سخت افزاری اجازه می دهدتا بدون استفاده از بستر های فیزیکی و با استفاده از امواج الکترومغناطیسی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، طبیعی ترین مزیت استفاده از این شبکه ها عدم نیاز به ساختار فیزیکی و امکان نقل و انتقال تجهیزات متصل به این گونه شبکه ها و همچنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آنهاست.