دوربین مداربسته


دوربین مداربسته

دوربین مداربسته به دوربین هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر دریافتی را به یک یا چند محل ارسال می کند، کاربرد  این دوربین ها به سیستم های حفاظتی محدود نبوده و کاربرد هایی از قبیل کاربرد  های پلیسی، نظامی، فضایی، صنعتی و... نیز دارد.

در کارخانجات صنعتی نیز از دوربین های مداربسته در محل هایی که حضور فیزیکی انسان خطرناک، دشوار و یا غیرممکن است استفاده می شود و از نظر نوع سیگنال به دوربین های آنالوگ، دوربین های تحت شبکه و دوربین های دو منظوره تقسیم بندی می شود.