نمایشگر


نمایشگر

بسیاری از کاربران رایانه های شخصی هنگام خرید کامپیوتر جدیدخود اهمیت کمی برای مانیتور قائل می شوند. و بیشتر به ظاهر و یا سایز نمایشگر توجه می کنند. اما در حقیقت شما زمان بسیار زیادی را صرف مطالعه، مرور صفحات وب یا بازی های کامپیوتری می کنید پس لازم است، معیارهای خود را کمی تغییر داده و برای انتخاب مانیتور دقت بیشتری کنید. در این جا با معیارهای مهم و اساسی در انتخاب یک نمایشگر ایده آل آشنا خواهید شد.

  1. یکی از مهمترین مشخصه ها در انتخاب مانیتور پشتیبانی آن از پورت ها و ورودی و خروجی های مختلف است.
  2. یکی دیگر از مشخصه ها در انتخاب مانیتور سایز ،کنتراست و زاویه دید آن است.