تصویر

سیستم مدیریت سهام

نرم افزار مدیریت سهام بورس

توضیحات سیستم:

به کمک این نرم افزار، شرکت های سهامی می توانند از متوسط قیمت خرید سهام مطلع باشند و چند سهم گوناگون هم خریداری کنند ، شرکت های کارگزار و سهامی کوچکتر و با حجم اطلاعات کمتر می توانند از قیمت و میزان هر سهم در سبد اطلاع داشته باشند و با کمترین زمان ممکن و کاربری آسان اطلاعات نوسان سهام  را چک و به سهامداران گزارش دهند.

امکانات سیستم: