تصویر

سیستم مدیریت تردد کارخانه آسفالت

نرم افزار مدیریت تردد کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری تبریز

توضیحات نرم افزار:

. نرم افزار مدیریت سازمان کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری تبریز با هدف استفاده بهینه از فضا و امکانات و همچنین  آمارگیری هرچه دقیق تر این کارخانه و همچنین مدیریت پرسنل این مجموعه به سفارش مدیران این سازمان طراحی و تولید گردید

این نرم افزار علاوه بر تحت وب بودن قابلیت اتصال مستقیم به باسکول را نیز دارا بوده و همچنین قادر است تا وزن بار و خودرو را مستقیما از روی باسکول بخواند و در سیستم ثبت کند/

امکانات:

کنترل ورود و خروج

محاسبه وزن بار

آمارگیری

گزارشات دوره ای(ماهانه – سالانه – فصلی)

ارتباط مستقیم با باسکول

شیفت بندی