تصویر

راه اندازی دکل های مخابراتی، مهاری و خود ایستا

صورت سه ضلعی و به صورت سکشن های سه متری

یکی دیگر ازخدمات این شرکت  ، تهیه ونصب انواع دکل های مهاری و خود ایستا  می باشد که درسراسر استان آذربایجان شرقی ایفای نقش می نماید و تاکنون تهیه و نصب دکل سازمان های بسیاری را در کارنامه ی خود دارد. چناچه  مراحل نصب، اصولی و بر مبنای محاسبات و با استفاده از تجهیزات صحیح و بوسیله ی مهندسین مجرب انجام نپذیرد تمامی مراحل بعدی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد.