تصویر

نصب و راه اندازی شبکه های کابلی، وایرلس و مخابراتی

ترکیبی از تجهیزات با سیم و بی سیم

این شرکت در زمینه ی  فروش و نصب و راه اندازی شبکه های کابلی و بی سیم ، همکاری با بسیاری از سازمان های بزرگ را در رزومه ی خود دارد. داشتن مهندسین حرفه ای و مجرب در زمینه ی ترانک کشی و کابل کشی و نصب و راه اندازی رک استاندارد و ایجاد اتاق سرور استاندارد و ...  یک از بزرگترین سرمایه های انسانی شرکت ریزکاران است. بنابراین با بهره گیری از این  تجربه و فنون تخصصی می تواند بزرگترین پروژه های شبکه ای را مشاوره و راه اندازی و پشتیبانی نماید