`

دوربین های مداربسته

aa , دوربینهای مداربسته

دوربین مدار بسته از کلمه cctv یا همان closed circuit television است . که به معنای تلویزیون مدار بسته می باشد .

آخرین مطالب

11/5/2019 2:34:32 AM

11/5/2019 3:29:00 AM

11/5/2019 10:01:49 AM

11/5/2019 10:45:29 AM

11/5/2019 10:33:05 AM