تصویر

سیستم مدیریت پایانه بار

نرم افزار مدیریت پایانه بار تبریز

امکانات نرم افزار مدیریت پایانه بار:

ماژول های مختلف نرم افزار
 ارسال پیامک های اطلاع رسانی
 ماژول نوبت دهی از طریق پیامک
 ماژول پلاک خوان از طریق دوربین
ماژول مدیریت قبوض دفتری