تصویر

نرم افزار مدیریت پروژهای عمرانی (SMP)

نرم افزار مدیریت پروژه های عمرانی

نرم افزار مدیریت پروژه به عنوان یکی از ملزومات محاسبه و اجرای پروژه های بزرگ مانند پروژه های عمرانی در عصر حاضر شناخته می شود. با توجه به این مهم شرکت ریزکاران با انجام تحقیق هایی دقیق و با توجه به نیازهای بازار داخلی، نرم افزاری را طراحی کرده است که امکان مدیریت صفر تا صد یک پروژه بزرگ شامل

را به سادگی فراهم می آورد.

از امکانات شاخص این نرم افزار می توان به

 

اشاره کرد.